Wczytuję dane...
Regulamin

Płatności i dostawa

Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
1.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
1.1.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
1.2. Czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze od momentu zaksięgowania płatności, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
1.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
1.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
1.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
1.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

Zwrot i wymiana
1.4. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
1.5. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
1.6. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
1.6.1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@yumilashes.pl
1.7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

1.8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.


1. FORMY PŁATNOŚCI
Akceptowane w polskim sklepie internetowym YUMI Lashes formy płatności to:
- płatność przelewem

- płatność za pobraniem

- płatność gotówką w siedzibie firmy


3. KOSZT WYSYŁKI
Koszt wysyłki dla zamówień realizowanych na terenie Polski wynosi odpowiednio:
- kurier DPD z płatnością z góry – koszt 15,00 PLN brutto
- kurier DPD z płatnością za pobraniem – koszt 16,00 PLN brutto


4. SPOSÓB I CZAS REALIZACJI DOSTAW
Realizacja dostaw odbywa się za pomocą firmy kurierskiej DPD, na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
Dostawa towarów następuje w terminie od 3 do maksymalnie 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. Czas księgowania natomiast trwa ok. 2 dni roboczych.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT TOWARU)
Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość (bez konieczności podawania przyczyny) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki.
Zwrot zapłaconej kwoty nastąpi na rachunek bankowy lub przypisane do karty płatniczej konto, z którego dokonano płatności, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy inną opcję. Zwrot pieniędzy nastąpi nie później niż w 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez nas oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Zwrot pieniędzy obejmuje koszty dostawy Produktu do klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztówwynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy, innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Bezpośrednie koszty odesłania zwracanego towaru każdorazowo ponosi Klient.
Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Przesyłka taka nie zostanie przez nas odebrana.

Dane firmy:

ESSENDI SP.Z O.O

ul.Energetyczna 11/134

05-500 Piaseczno

NIP:6783155784

Regon:362181432